Disclaimer

Deze website is eigendom van Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw.

Contactgegevens:

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via bovenstaande contactgegevens.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Privacybeleid

Op dit moment zal het gebruik van onze website er niet toe leiden dat wij uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Als dat verandert, zullen wij onze berichtgeving hier aanpassen. 

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw hecht belang aan uw privacy. Klachten worden verwerkt overeenkomstig het Klachtendecreet (registratie).

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw respecteert uw privacy en zal nooit persoonsgegevens doorgeven, verkopen of verhuren aan derden.

De privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend aan te vullen, te verbeteren of te wissen. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met het aanspreekpunt informatieveiligheid van Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw. De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Ontdek in onze privacyverklaring hoe Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw omgaat met persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. 

Deze website is een Google Website, raadpleeg hiervoor het cookiebeleid van Google Sites.